เช้าวันใหม่!“จุรินทร์” มอบ 35 รับข้าวหอมมะลิ-ข้าวถุงคุณภาพดีไทย ปี 65 คาดปี 66 ส่งออกข้าวไทยทะลุ 8 ล้านตันขึ้นแท่นอันดับ 2 ของโลก สร้างเงิน สร้างอนาคตชาวนาไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ผู้เข้าร่วมประชุมรองนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยที่เหลือ แล้วยังรวมถึงผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจำได้ว่าเป็นที่ระลึกในปี 2565 ผู้ชนะ 40 และลงทะเบียนข้าวถุงที่ดียินดีต้อนรับ 2565 ยินดีต้อนรับนาย บุนย์ธีร์ พานิชประไพ จดบันทึกไว้ โปรดกลับมาทำหน้าที่ของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าว ไทยและสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยที่ขอโดยกรมการค้าภายใน ยินดีต้อนรับระดับมาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิและข้าวสารบรรจุถุงต่อไปนี้ ดีและเชิดชูชาวนาและผู้ประกอบการผู้รักษาคุณภาพข้าวไทย

นายจุรินทร์ กล่าวถึงข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของสถานการณ์นี้ว่าราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับถัดไป ซึ่งบางครั้งราคาข้าวที่ตกเป็นของรัฐนี้อย่าลืมนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามเงินส่วน ต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้โดย 4 ปี อย่าลืมจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร เหลืออีกถึง 180,000 ซึ่งจะช่วยให้รายได้เข้ากระเป๋าลูกค้ามีครอบครัวได้เงินส่วนต่างตามมา 76,600 บาท และมีเงินอีกก้อนคือไร่ละพันไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือนอีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา

สำหรับข้าวหอมมะลิเป็นข้าวทุกปีที่ปีที่แล้วส่งออกสูงถึง 18% 1.25 ล้านตัน รวมข้าวทุกชนิดปี 64 ส่งออกทั้งปี 6.3 ล้านตันปี 65 รวมข้าวทุกชนิดส่งออก 7.7 ล้านตัน เช่นกัน 2 ทั่วโลกที่ 1 เรามองข้ามเวียดนามมาถามสำหรับ 65 และก่อนหน้านี้ว่าการส่งออกจะเกิน 8 ล้านตันหรือไม่ให้ราคาข้าวดีขึ้นช่วยเกษตรกรสร้างเงินให้กับประเทศ

“โดยวันนี้จะมีการมอบรางวัล 2 ชุด 1.รางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 มีผู้ได้รับรางวัล 21 ราย และประกวดข้าวถุงมีผู้ได้รับรางวัล 14 ราย รวม 35 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 425 ราย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ตนเชื่อมั่นว่างานวันนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย นำประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิต การส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลที่ 1 นายสำรวย สร้อยแก้ว จ.ยโสธร รางวัลที่ 2 นางสาวกงใจ คำมีนาม จ.สุรินทร์ รางวัลที่ 3 นางทัศนีย์ อำขำ จ.พะเยา และประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลที่ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ไผ่ใหญ่ จ.อุบลราชธานี รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ต.เกาะแก้ว จ.สุรินทร์ รางวัลที่ 3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ต.คำเตย จ.ยโสธร และผู้ชนะการประกวดข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ประเภทผู้ประกอบการโรงสี/สหกรณ์ ชนิดข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 ตรา A-Rice รางวัลที่ 2 ตราผูกปิ่นโต รางวัลที่ 3 ตราไดโนเสาร์ ข้าวหอมไทย รางวัลที่ 1 ตราเอิร์ธไรซ์ รางวัลที่ 2 ตราลูกโลก รางวัลที่ 3 ตราดอกมะลิ ข้าวเหนียว รางวัลที่ 1 ตรานกนางนวล รางวัลที่ 2 ตราไหสี่หู รางวัลที่ 3 ตรานกคาบรวงข้าว ข้าวขาวพื้นนุ่ม รางวัลที่ 1 ตราต้มยำกุ้ง ข้าวขาวพื้นแข็ง รางวัลที่ 1 ตรากระต่ายทอง และสำหรับประเภทกลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าวหอมมะลิ รางวัลที่ 1 ตราข้าวเล่าชีวิต จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข จ.กาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย ตรากำนันดี จากวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์พืชและผลิตปุ๋ยชีวภาพและแปรรูป  จ.สกลนคร รางวัลชมเชย ตราขวัญยโสธร จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ (บ้านกุดหิน) จ.ยโสธร และภายในงานได้มีการลงนาม MOU ซื้อข้าวหอมมะลิร่วม 1,066 ตัน ในราคานำตลาด ระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กับโรงสี 5 รายด้วย