ข่าวพัฒน์ฯ ดึงกูรูด้านแฟรนไชส์…เผย 7 แนวทางยกระดับธุรกิจพิชิตรางวัล “ Thailand Franchise Award 2023

ข่าวพัฒน์ฯ เปิดกิจกรรม “ Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023” ดึงกูรูด้านแฟรนไชส์เผย 7 ก้าวยกระดับธุรกิจพิชิตรางวัล TFA ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมชิงรางวัลสุดยอดผู้นำแฟ รนไชส์ไทย ประจำปี 2566

นายทศพล ทังสุบุตร เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจการค้าของซัพพลายเออร์ ซึ่งทำให้พวกคุณได้รับรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award เลี้ยงดูและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย นอกจากนี้จะเป็นการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับนั้นจะช่วยให้ทุกคนสร้างและเป็นผู้นำในการทำธุรกิจจากแฟรน ไชส์คนเก่งที่ได้รับรางวัล

โดยในวันนี้ (14 มีนาคม 2566) กรมฯ เรียบร้อยแล้ว มีกิจกรรมการลงทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส์ครั้งที่ 4 (Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023) พร้อมจัดสัมมนาหัวข้อ “7 ก้าวยกระดับธุรกิจพิชิต TFA” เพื่อ ทำความเข้าใจกันก่อนและรายละเอียดการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผู้ประกอบการเก่าเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์จากการสัมมนาในหัวข้อ “รู้จักทำความเข้าใจกับแฟรน ไชส์กับตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน” โดยเนื้อหาด้านแฟรนไชส์

การลงทะเบียนรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย นับต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของกรมฯ แฟรนไชส์ที่จะลงทุนดังนั้นก่อนนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์สมัครที่นี่เพื่อไม่พลาดการรับข่าวสารจากสมาชิกคนอื่นๆ ที่เข้ามา โดยเปิดสมัครบราซิล 24 มีนาคม 2566 แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานนั้น ๆ แล้วคณะกรรมการจะตัดสินเพื่อมอบสิทธิ์ในการได้รับโล่เชิดชูเกียรติซึ่งจะทำให้ได้ “ Thailand Franchise Award 2023 ” ต่อไป

“แฟรนไชส์” ก่อตั้งรูปแบบธุรกิจที่ช่วยให้เราจำได้ว่าจะช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และสำเร็จหรือไม่ จากนั้นจึงเริ่มทำการส่งออกธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ มีเหตุจำเป็นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกๆ คน ทั้งผู้ประกอบการผู้ประกอบการและจำเป็นต้องให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุน ก้าวสู่การเป็นแฟรนไชส์ต้องพร้อมและปฏิบัติตามขั้นตอนหนึ่งเพราะไม่ขอรับอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์
และตัวเองได้มองเห็น

             ขยายธุรกิจโดยใช้แฟรนไชส์เพื่อรับความสำเร็จสำหรับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ได้รับการอุปโภคบริโภคสำหรับผู้บริโภคและงานบริการ ทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความสำเร็จได้สูง ดังนั้นระบบแฟรน ไชส์โมเดลที่กำหนดธุรกิจให้ระบบช่วยแนะนำด้วย และอาจเป็นไปได้ว่าจะมีซอร์ฟแวร์ที่หลากหลาย รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่จะพาเขามาที่นี่ให้กับประเทศไทยด้วย เขากล่าวปิด ท้าย

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 2547 5953 www.dbd.go.th และสายด่วน 1570