“ปลัดพาณิชย์” เยือนยูนนาน ถกผู้นำเข้า วางแผนทำตลาดผลไม้ไทย เซ็น MOU ซื้อขายล่วงหน้า

“ปลัดพาณิชย์” นำคณะผู้บริหาร เยือนมณฑลยูนนาน นัดหารือผู้นำเข้า โลจิสติกส์ สมาคมนักธุรกิจไทย วางแผนทำตลาดผลไม้ไทย รองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด พร้อมถกทูตพาณิชย์ในจีน สปป.ลาว และเวียดนาม สั่งเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด คอยอำนวยความสะดวก และแก้ปัญหาทันที หากมี เผยยังได้จัดลงนาม MOU ซื้อขายผลไม้ไทยล่วงหน้าด้วย

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบหารือผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำเข้า ผู้ประกอบการ ผู้กระจายสินค้าและบริการรายสำคัญของจีน และสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าการลงทุน ปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันวางแผนการขยายตลาดการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุนของไทยในตลาดจีน ตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะสินค้าผลไม้

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้โอกาสนี้ จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) ปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ภูมิภาคจีน 7 แห่ง สคต. เวียงจันทน์ และสคต. ฮานอย เพื่อติดตามภาวะการค้าสินค้าผลไม้ของไทย และได้มอบนโบายให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะขณะนี้ผลไม้ไทยกำลังออกสู่ตลาด จะต้องคอยอำนวยความสะดวก และหากมีปัญหาติดขัด ต้องเข้าไปแก้ไขทันที หากจำเป็นต้องแก้ไขในระดับนโยบาย ก็ให้รายงานเข้าส่วนกลางอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทันการณ์ และไม่กระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทย

ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีการลงนาม MOU ซื้อขายผลไม้ไทย ระหว่างคุณจันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้ กับประธานบริษัท Yunnan Dimiao Electronic Commerce Co., Ltd. และนายพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์ คิง ฟรุตส์ จำกัด โดยตกลงซื้อทุเรียนรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ภายใน 5 ปี และเน้นขาย Online Marketing เป็นหลัก