พาณิชย์-DITP เปิดรับสมัครผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2023) ขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและผู้ผลิตสินค้า ที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LogistiX 2023) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG-LogistiX 2023 ภายใต้แนวคิด Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow เพื่อแสดงภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน และส่งเสริมผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยที่มีสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์อัจฉริยะและธุรกิจโลจิสติกส์สีเขียวให้มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านระบบโลจิสติกส์ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกลับมาจัดอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่เว้นช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเป็นอย่างมาก”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจ โลจิสติกส์ที่สนใจ เช่น บริการขนส่งสินค้า ขนถ่ายวัสดุ ผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลจิสติกส์ รวมถึง Start up

ผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมงานและสำรองพื้นที่งานแสดงสินค้า (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและค่าพื้นที่) สมัครได้ที่ http:// drive.ditp.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ห้ามพลาดโอกาสสุดท้าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-507-8434 หรืออีเมล tilog.logistix @ditp.go.th หรือโทรสายด่วน 1169
​​​