MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย

วันนี้ (9 เมษายน 2566) นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ผู้อำนวยการฝ่ายปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนายวุฒิศิลป์ เรืองวิทยานิธิกร สถาปนิกอาสา คณะทำงานฝ่ายความปลอดภัย MEA และผู้แทนจากมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะกับโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ภายใต้ “มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา “ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนี้ได้รับความร่วมมือจากวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา นายช่างอาสา ยุวช่างอาสา และฝ่ายความปลอดภัย MEA ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมจำนวนทั้งหมด 19 แห่ง

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนัก และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย พร้อมมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand), Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#โครงการสวนสาธารณะกทมปลอดภัย
#มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร