MEA ส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – กองทัพเรือ (อพ.สธ. – ทร.)

วันนี้ (25 เมษายน 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA มอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจำนวน 2 เครื่อง ขนาด 100 kVA พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ให้แก่ พลเรือตรี ทินกร กาญจนเตมีย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบครั้งนี้ เพื่อดำเนินการสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ศาลาฐานการบรรยาย เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

MEA ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย โดยที่ผ่านมา MEA ได้ดูแล บำรุงรักษา ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ณ อาคารสำนักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา พร้อมทั้งการสนับสนุนระบบไฟฟ้า ให้กับ อพ.สธ.- ทร. เพื่อรองรับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

   

 

#อพ.สธ.-ทร. #กองทัพเรือ
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#กระทรวงมหาดไทย
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety #MEAsmartLife
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวีถีชีวิตเมืองมหานคร