MEA ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สวนหนองจอก ในโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย

วันนี้ (7 เมษายน 2566) นายบุญถิ่น เอมย่านยาว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ สนานคุณ ผู้อำนวยการกองบริการการจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา นายปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์ นายช่างอาสา คณะทำงาน ฝ่ายความปลอดภัย MEA และผู้แทนจากมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะกับโครงการสวนสาธารณะ กทม. ปลอดภัย ณ สวนหนองจอก เขตหนองจอก แขวงกระทุ่มราย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ภายใต้ “มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา “ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบนี้ได้รับความร่วมมือจากวิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา นายช่างอาสา ยุวช่างอาสา และฝ่ายความปลอดภัย MEA ในการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมจำนวนทั้งหมด 19 แห่ง

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนัก และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย พร้อมมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand), Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#โครงการสวนสาธารณะกทม.ปลอดภัย
#มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร