ผู้ว่าการ MEA ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง ส.ส. 2566

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง รองรับงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดูแลระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่มากกว่า 500 คน รถงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง 100 คัน พร้อมดูแลประจำสถานีไฟฟ้า 71 สถานี รวมถึงหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์รวมคะแนน และศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งจุดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 70 แห่ง มีการเสริมระบบ UPS เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #เลือกตั้ง2566
#ผู้ว่าการตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร