MEA ร่วมมือ กทม. และหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 13

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร และนายราเชนทร์ อันเวช ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 13 ระยะทาง 1.36 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ภายในซอยที่เชื่อมต่อจากถนนสุขุมวิท ที่ MEA ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเรียบร้อยแล้ว

MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้สนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยจากการทำงานบนเสาไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ทัศนียภาพที่ดี รวมถึงความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า ลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ MEA ยังได้ดำเนินการติดตั้งคอนสายสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการยึดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ควบคุมให้ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ MEA รวมถึงจะมีการบันทึกข้อมูลของสายสื่อสาร และแผนผังเส้นทางที่ติดตั้งสายสื่อสารในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของMEA เพื่อบริหารจัดการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ