MEA ย้ำผู้รับจ้างก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน เสริมความปลอดภัยในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง

ตามที่ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีการดำเนินโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างในหลายพื้นที่สำคัญ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นั้น

MEA ในฐานะผู้ว่าจ้างการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนในการก่อสร้าง ซึ่งในช่วงนี้ที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และเริ่มมีฝนตกลงมาบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางสัญจรของประชาชน MEA จึงได้กำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย โดยไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้าง หรือเศษดินเข้าไปในท่อระบายน้ำอย่างเด็ดขาด ตรวจสอบและป้องกันดินจากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าไหลเข้าไปในบ่อ อันอาจทำให้ผิวถนนทรุดตัว รวมถึงจัดทีมสำรวจตรวจสอบความเสียหายของผิวถนน และจัดเตรียมทีมงานเพื่อซ่อมแซมฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอย่างทันท่วงที

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#สายใต้ดิน #โครงการสายใต้ดิน #สายไฟฟ้าใต้ดิน #MEAพร้อมทุกวินาทีตลอด24ชั่วโมง
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร