MEA ห่วงใยเดินรณรงค์ใจกลางสยาม “ฝนนี้ต้อง 3 ไม่” ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในหน้าฝน

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2566) นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย พนักงาน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แนะนำประชาชนใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในหน้าฝนพร้อมมอบของที่ระลึก ณ บริเวณสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยยึดหลัก “3 ไม่ ให้ขึ้นใจ เพื่อความปลอดภัยในหน้าฝน” ไม่ที่ 1 ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าขณะที่ฝนตก ไม่ที่ 2 ไม่ยืนในพื้นเปียกหรือน้ำขัง และสัมผัสป้ายไฟโฆษณา ไม่ที่ 3 ไม่แตะอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฝนฟ้าคะนอง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2566 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของ MEA ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวงMEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand), Twitter: @mea_news หรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่าน MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี ทั้งระบบ iOS และ Android ที่ App Store หรือ Play Store

#ฤดูฝน #วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
#MEASafety #MEACSR #ความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า
#ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย #ไฟช็อต #ไฟดูด #ไฟรั่ว
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร