MEA ร่วม DCAP เปิดตัวระบบ Solar Rooftop ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. พร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Solar Rooftop) ณ โรงแรมโนเวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

สำหรับ DCAP นั้น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กฟผ. ปตท. และ MEA มีภารกิจผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอาคารต่าง ๆ ในบริเวณท่าอากาศยานฯ ซึ่งการใช้ระบบ Solar Rooftop ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้ เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

#SolarRooftop
#สุวรรณภูมิ #DCAP
#MEA #ปตท #กฟผ
#การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร