เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิชิต พงษ์ประเสริฐ (กลางขวา) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่-ยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า “Super Fast”
(EV Charging Station) ของ บจก. พีพีดับบลิวอี “PPWE” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมระหว่าง บมจ.ยูเอซี โกลบอล “UAC” และ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ “QTC” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ โนนสูง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ วิภัชรุ่งเรือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรรมการ บจก.พีพีดับบลิวอี ประกอบด้วย นายชัชพล ประสพโชค (กลางซ้าย) นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ที่ 4 จากซ้าย) นายเรืองชัย
กฤษณเกรียงไกร (ที่ 4 จากขวา) นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ โดยในเฟสแรกจะมีสถานีที่ให้บริการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Super Fast Charger) ที่มีขนาดตั้งแต่ 50 kW ถึงสูงสุดที่ 200 kW และเริ่มเปิดบริการจำนวน 2 สถานี หรือ 4 หัวชาร์จ ซึ่งจะรองรับผู้ใช้บริการในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สถานี “Super Fast” (EV Charging Station) บริหารจัดการสถานีโดยระบบ “BackEN” ของ กฟผ. ซึ่งผู้ใช้บริการสถานี สามารถใช้งานได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชัน “EleXA”