ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โชว์ผลงานเด่นจนได้รับรางวัล 2566 “ระดับดีมาก” ในกลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

โครงงาน การออกแบบเชิงทดลองระบบกักเก็บพลังงานด้วยกังหันพลังน้ำขนาดเล็กสำหรับพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามคนได้แก่ นายวัฒนชัย ชื่นชม นายปัญญา พ่วงเชียง และนายพิเชษฐ์ เชื้อจันทร์ โดยมีอาจารย์อภิชิต เสมศรี อาจารย์ณัฐวดี มหานิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในงานเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้ไปร่วมเปิดบูธจัดแสดงนวัตกรรมเด็ดๆของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเผยแพร่ความเป็นมืออาชีพของนักศึกษาของสถาบันที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง การสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่สู่สังคม