สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยางและยานรบ ทั้ง 3 รุ่น ให้กับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็นหน่วยผู้ใช้ได้นำไปทดสอบทดลองใช้งาน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้ส่งมอบ ให้กับ พลโท สมชัย มาลินันท์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ยานเกราะล้อยางและยานรบ ทั้ง 3 รุ่น ที่ส่งมอบในวันนี้ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คันที่ 1 ยานเกราะล้อยาง 4×4 (ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี) (D-Lion) เป็นยานเกราะขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีความสามารถในการป้องกันการโจมตีด้วยกระสุนปืนเล็ก การลอบวางระเบิดของฝ่ายตรงข้าม การป้องกันทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่อง (IED) ตลอดจนใช้เป็นยานพาหนะช่วยรบ สามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพของภูมิประเทศ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และมีระบบสื่อสารทางทหารที่ทันสมัย
คันที่ 2 ยานรบ 4×4 (ลาดตระเวน) (D-Wildcat : DWC4) เป็นยานยนต์ทางยุทธวิธี มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การต่อสู้ การลาดตระเวนจู่โจม การเฝ้าตรวจการณ์แบบต่าง ๆ และสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนทางราบและทางภูมิประเทศได้ดี
คันที่ 3 ยานรบ 4×2 (ลาดตระเวน) (D-Wildcat : DWC2) เป็นยานยนต์ทางยุทธวิธีที่มีขนาดเบา
มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่และที่สำคัญสามารถติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับและระบบป้องกันภัยทางอากาศ หรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่จะช่วยจับสัญญาณ หรือป้องกันการก่อการร้าย

การส่งมอบยานเกราะล้อยางและยานรบ ทั้ง 3 รุ่น ให้กับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศตก. เป็นหน่วยผู้ใช้ในการนำไปทดสอบทดลองใช้งาน เพื่อให้ สทป. ได้นำต้นแบบผลงานวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางและยานรบ ทั้ง 3 รุ่น มาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ให้พร้อมนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองมาตรฐานต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับนำเข้าประจำการในกองทัพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สทป. ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยให้เติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป