นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Gift to Give ครั้งที่ 4” มหกรรมของขวัญ ถูกใจได้บุญ โดยพบกับเทศกาลแห่งความสุขกับการให้ พร้อมร่วมให้กำลังใจกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. อาทิเช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง และสินค้าชุมชนต่าง ๆ

พบกับ การสาธิตผลิตภัณฑ์ และออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การดูแลของกรมกิจการสตรีและครอบครัว (สค.) เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ พร้อมส่งความสุขให้ผู้รับและร่วมสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดสรรพื้นที่ของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายและมีกำลังซื้อสูงในงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับกระทรวง พม. ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมจำหน่ายภายในงาน

ให้ประชาชนได้เลือกช้อปเพื่อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ อาทิ กระเป๋ากระจูด กระเป๋าสานผักตบชวา กระเป๋าสานพลาสติก กระเป๋าใบเตยหนาม ผ้าปักมือ ผ้าคลุมไหล่บาติก ผ้าทอย้อมสี ธรรมชาติ ตะกร้าหวายลายขิต เป็นต้น รวมทั้งยังมีการแสดงของ น้อง 1 เด็กพิเศษที่มีพรสวรรค์ทางดนตรี จาก สมาคมผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มาส่งความสุขให้ผู้รับ มาสร้างรายได้ กำลังใจ และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านอาชีพให้กลุ่มบุคคลในความดูแลของกระทรวงฯ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยมี ผู้บริหารกระทรวง เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชน เข้าร่วมในงานดังกล่าว