ดนตรีเพื่อชีวิต  คีย์บอร์ดคอนแชร์โต

ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างศิลปินเหล่านี้พบกับอุปสรรคจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และชาวเยอรมันที่ได้รับทราบเทคนิคแบรนเดนมาร์คคอทท์บัสส์ เซนเวนเทนท์แบร์กมาแล้ว แสดงไว้ด้วยเผื่อจะมีคอนแชร์โตสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จากยุคบาเซอร์และโดยคีตกวีชาวเยอรมันและโยฮันน์ เซสเบสเตียนบาค และลุนดวิก ฟานเบโทเฟน บรรเลงโดยศิลปินเอก ผศ.ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง (ฮาร์ปซิคอร์ด-วาทยกร) ดร.กฤษฎิ์ นิรมิตธรรม (เปียโน-วาทยกร) และ ศ.โวล์ฟกังเซินเซอร์ (เปียโน) เต็มวง “อิมมานูเอลออร์เคสตรา” จากชุมชนคลองเตย (มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต) จะแจ้งให้ภายในวันที่ 30 มีนาคม เวลา 19:00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ไม่อนุญาตให้เข้าชมกรุณาสำรองที่นั่งทาง 02-4478597)

มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิตได้โปรดสอนและแสดงดนตรีประกอบสิ่งเหล่านี้ด้วย ซึ่งคลองเตยยังไม่คิดค่าใช้จ่ายที่จะได้รับจากที่นี่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายเพื่อท้าทายให้ลองเล่นที่ให้กับทุกคนในระดับสากลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

รายการแสดง

JS Bach: Keyboard Concerto No. 5 in F-minor, BWV 1056 : ชัญพงศ์ ทองสว่าง (ฮาร์ปซิคอร์ด-วาทยกร)

JS Bach: Keyboard Concerto No. 1 in D-minor, BWV 1052 : โวล์ฟกังเลอบเซอร์ (เปียโน)

แอลฟานเบรอเฟน: เปียโนคอนแชร์โต ครั้งที่ 2 2 ใน Bb-Major, op.19 : กฤษฎิ์ นิรมิตธรรม (เปียโน-วาทยกร)