กปว. เข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา

 

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” และเสวนาให้ความรู้ด้านประกันภัย หัวข้อ “ห่วงใย ใจศรัทธา ด้วยสัญญา ตะกาฟุล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยนายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานเปิดงาน

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และสถานการณ์ ณ ปัจจุบันในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกอีกมากมายภายในงาน อีกทั้งยังมีการเชิญผู้แทนจาก สำนักงาน คปภ. ผู้แทน มูลนิธิเบิกฟ้าอิสลาม ผู้แทน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้แทน ภาคประชาชน มาร่วมเสวนาให้ความรู้ ความเข้าใจและได้รับรู้ถึงข้อมูลต่าง ๆ ในหัวข้อ “ห่วงใย ใจศรัทธา ด้วยสัญญา ตะกาฟุล”