กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมงานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” และฟังเสวนาความรู้ด้านการประกันภัย

ในหัวข้อ “ชาวสวนทุเรียนยุคใหม่ ใช้ระบบประกันภัยคุ้มครอง” ณ สวนจันหอม ต.ละลาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจน สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง มีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึก อีกมากมาย ภายในงาน