กองทุนประกันวินาศภัยร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการสัมมนา THAIFA Convention 2023

ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนา THAIFA Convention 2023 ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “The Power of We” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคุณวสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการจัดจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตได้เรียนรู้กระบวนการทางความคิดของคน ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานและการใช้ชีวิตให้บรรลุเป้าหมาย

กองทุนประกันวินาศภัยได้ดำเนินการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจน สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง มีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึก อีกมากมาย ภายในงาน อีกทั้งเพื่อให้กลุ่มตัวแทน – นายหน้าประกันภัยที่เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ได้นำข้อมูล ข้อเท็จจริงของกองทุนประกันวินาศภัยไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อไป