กปว. เปิดตัว LINE Official Account “@GIFSMART” สะดวก ง่าย ต่อการติดต่อและยืนยันสิทธิ

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ กองทุนประกันวินาศภัยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว LINE Official Account “@GIFSMART” เพิ่มช่องทางการติดต่อและสามารถยืนยันสิทธิรับเงินเพื่อให้เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงประชาชนผู้มีสิทธิยื่นคำทวงหนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการติดต่อสอบถาม

ในปัจจุบันกองทุนประกันวินาศภัยได้ดำเนินการชำระบัญชีและพิจารณาคำทวงหนี้ พร้อมทั้งดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 8 บริษัทด้วยกัน ได้แก่  บจ.สัมพันธ์ประกันภัย, บจ.เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวร์รันส์, บมจ.สัจจะประกันภัย, บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย, บมจ.เอเชียประกันภัย 1950, บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย, บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกัน ซึ่งในระหว่างการดำเนินการนั้น เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่ยื่นเรื่องขอรับชำระหนี้ไว้กับกองทุนฯ และประชาชนได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามายังกองทุนฯ เป็นจำนวนมากผ่านทางโทรศัพท์ของกองทุนฯ แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรมีจำนวนจำกัด อีกทั้งยังต้องเร่งรีบพิจารณาคำทวงหนี้ที่มีปริมาณมาก กองทุนประกันวินาศภัยจึงจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ของกองทุนประกันวินาศภัย โดยผ่านระบบ Application Line OA (Official Account) และระบบถามตอบอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อเป็นการลดภาระในการตอบคำถามทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาคำทวงหนี้ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับเจ้าหนี้ หรือประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารกับทางกองทุนฯ ซึ่งในขณะนี้ได้พัฒนา Line Official Account ของกองทุนประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อว่า “@GIFSMART” เสร็จเรียบร้อยแล้ว

LINE Official Account “@GIFSMART” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ สามารถยืนยันตัวตนตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีการแจ้งเตือนสถานะของคำทวงหนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะคำขอ และเจ้าหนี้สามารถยืนยันสิทธิรับเงินผ่าน LINE Official Account “@GIFSMART” ได้โดยไม่ต้องเดินทางมายืนเอกสารด้วยตนเอง โดยเมื่อทำการเพิ่มเพื่อนเข้ามาใน LINE Official Account “@GIFSMART” แล้วจะเป็นการเริ่มทำการลงทะเบียน ระบบจะขอให้ถ่ายรูปหน้า – หลังบัตรประชาชน และถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนเพื่อนำส่งข้อมูลไปตรวจสอบความถูกต้องกับกรมการปกครองต่อไป และเมื่อข้อมูลถูกพิสูจน์แล้วว่าผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของบัตรประชนชนจริง จึงจะอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิรับเงินได้ ในกรณีที่คำขอของบุคคลนั้นได้รับการอนุมัติจ่ายเงินแล้ว

โดยกองทุนประกันวินาศภัยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์รูปแบบใหม่ LINE Official Account “@GIFSMART” ลงผ่านทาง Facebook กองทุนประกันวินาศภัย General Insurance Fund, เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย www.gif.or.th และ Youtube ของกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมทั้งมีคลิปวิดีโอแนะนำ วิธีการสมัครและการใช้งานของระบบด้วย