กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สานต่อความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในงาน Amazon Global Selling Thailand Business Accelerator เตรียมจัด road show และ workshop ด้านการค้าออนไลน์ในทุกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมธุรกิจสินค้าไทยขายบนแพลตฟอร์ม Amazon
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เร่งใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการขยายตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิ Tmall (ตลาดจีน) Bigbasket (ตลาดอินเดีย) และ Shopee (ตลาดมาเลเซีย) โดยในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมาก หนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่กรมฯ ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด คือ Amazon Global Selling Thailand ในการช่วยสนับสนุน SMEs ไทย สู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ซึ่งปีนี้เรายังคงให้ความร่วมมือย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ถือว่าพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคเอกชนจากหลากหลายธุรกิจ ที่จะมาช่วย SMEs ไทยให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย อีกทั้งปัจจุบันกรมมีหน้าร้านค้าออนไลน์ “TOPTHAI Store” บนแพลตฟอร์ม Amazon.com ที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยแท้ ซึ่งถือได้ว่าช่วยเพิ่มโอกาสบุกเจาะตลาดและช่วยขยายการรับรู้แบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กรมมีแผนงานร่วมกับ Amazon Global Selling Thailand ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ได้แก่ การร่วมจัด Roadshow และ Workshop ด้านการค้าออนไลน์ในทุกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมสินค้าศักยภาพของไทยขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม Amazon และขยายสู่ตลาดอื่นๆ ต่อไป อันจะเป็นการประกาศศักยภาพสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ได้กล่าวในช่วงเสวนา “อนาคตอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและนัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในปี 2566” ว่าเทรนด์ของ Cross-Border eCommerce ในปี 2023 จะเน้นที่การแข่งขันในการสร้างประสบการณ์ที่ดีของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานได้อย่างสะดวก (User Friendly) ความปลอดภัยในการชำระเงิน และการได้รับสินค้าที่รวดเร็ว อีกทั้งสินค้าก็ต้องตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการของผู้ซื้อในโลกการค้ายุคใหม่ด้วย และยังเสริมอีกว่าโอกาสสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาจะเป็นกลุ่มสินค้าเกรดพรีเมี่ยม มีคุณภาพสูง รวมทั้งสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ ของเล่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด

กรมมีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยภายใต้แนวคิด BCG Model และใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า BCG ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการขับเคลื่อน “BCG Economy Model” ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์