“พาณิชย์-DITP”ชวนผู้ประกอบการสมัครร่วมงาน Top Thai Brands 2023
เจาะตลาดกรุงธากา บังกลาเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจบุกเจาะตลาดกรุงธากา บังกลาเทศ สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-5 มีนาคม 2566 เพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ตลาดบังกลาเทศ เปิดยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มกราคม 2566

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับ ผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพ โดยล่าสุดกรมฯ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2023 ณ กรุงธากา บังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2566 เพื่อเร่งฟื้นฟูการส่งออกของไทยในตลาดบังกลาเทศ ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลายและการเดินทางระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บังกลาเทศนับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดียและปากีสถาน ด้วยจำนวนประชากรกว่า 166 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นชนชั้นกลางถึงระดับสูงราว 20 ล้านคน มีกรุงธากาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ และประการสำคัญ ปัจจุบันบังกลาเทศเตรียมยกระดับความเจริญทางเศรษฐกิจจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดขึ้นสู่ประเทศกำลังพัฒนาภายในปี 2570 ทำให้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้และของตกแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้า หรือดำเนินธุรกิจในบังกลาเทศ เพื่อเติมเต็มความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

 

สำหรับการจัดงาน Top Thai Brands 2023 ในครั้งนี้ กำหนดจัดคูหาแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป (เน้นสินค้าฮาลาล) เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ ยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์) เครื่องมือช่าง วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรม (เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ แร่) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งจะมีการจัดพื้นที่อเนกประสงค์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า การสาธิตปรุงอาหารไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อกระตุ้นยอดขายและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานด้วย

นายภูสิตกล่าวว่า ในการเข้าร่วมงาน กรมฯ จะรับผิดชอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่และคูหามาตรฐาน ค่าจัดนัดหมายเจรจาธุรกิจ และค่าสาธารณูปโภค โดยผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียม/ภาษี ค่าตรวจลงตรา (Visa) ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

“กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้วยตนเอง ณ กรุงธากา บังกลาเทศ พิจารณาสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ของกรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 โทร 02-507-8209”นายภูสิตกล่าว
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169