MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer ) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พนักงานอาสาสร้างสรรค์ (MEA Volunteer) กลุ่ม UMD ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จัดกิจกรรม “แสงสว่างสู่โรงอาหารน้อง” ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงอาหาร เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย โดย MEA ดำเนินงานด้วยความห่วงใยในสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอาสาสร้างสรรค์ MEA Volunteer เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#พนักงานอาสาสร้างสรรค์ #MEAVolunteer
#MEACSR #แสงสว่างสู่โรงอาหารน้อง
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร