กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ลงนาม
MOU ผนึกกำลังส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มบีธนชาต) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในหลากหลายด้าน เช่น การบูรณาการข้อมูลการสนับสนุนทางการเงินและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น

“การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรระหว่างกันในการร่วมกันผลักดันการยกระดับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs และ Startups สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง” นายภูสิตกล่าว

ในงานดังกล่าว นอกจากมีการลงนาม MOU ระหว่าง DITP และทีเอ็มบีธนชาต แล้ว ยังมีการระดมวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ คุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต และคุณนริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบีธนชาต มาเสริมพลังกันเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสินค้าของไทย เพื่อให้มีพร้อมในการแข่งขันในตลาดโลก ผ่านงานสัมมนาหัวข้อ “โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก 2023” นอกจากนี้ ในงานยังมีกิจกรรมการออกคูหาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการต่าง ๆ ของทั้งสององค์กรอีกด้วย