MEA พร้อมเต็มพิกัดเปิดตัว EV Bike เสริมศักยภาพงานดูแลไฟฟ้าเมืองมหานคร

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2566) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Motorcycle) หรือ EV Bike เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเขต ครอบคลุมพื้นที่ระบบจำหน่ายของ MEA ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานฉุกเฉินเร่งด่วน รองรับสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว MEA Ready Rider ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานสำคัญในการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแม้มีสภาพการจราจรติดขัด หรืออยู่ในพื้นที่ซอยแคบ รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ลดระยะเวลาแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงการไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ของ MEA เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่การบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและสู่เป้าหมายลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593)

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดฯ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news หรือแจ้งได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ทุกเขตใกล้บ้าน และ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#EVBike
#แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
#MEAReadyRider
#ตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า
#MEA #การไฟฟ้านคนหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร