SCB WEALTH คว้า2รางวัลยิ่งใหญ่แห่งปีมุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดูแลพอร์ตลูกค้า

                            พร้อมส่งเสริมการลงทุนสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนผ่านกองทุนESG

 

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ  Wholesale   และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ  Wealth  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  คว้า 2 รางวัลยิ่งใหญ่แห่งปีให้กับ SCB WEALTH  ได้แก่ รางวัล  Most Innovative Wealth Management Bank-Thailand และรางวัล Best Socially Responsible  Bank -Thailand  จาก  International  Finance   ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจ และการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

โดยทั้ง 2  รางวัล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCB WEALTH ในการพัฒนาโซลูชั่นด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรม(Innovation)  แพลตฟอร์มเทคโนโลยี และ ดาต้า มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาแบบHybrid Advisory ที่มีทั้งที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน(RM) และ Investment Consultant ควบคู่กันไป ผนวกกับการมี “ตัวช่วยอัจฉริยะ” (Wealth Platform) wPlan แพลตฟอร์ตวางแผนการลงทุน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถจัดพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าคาดหวังบนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่

หลากหลายครบวงจรของธนาคารแบบ Open  Architecture  รวมถึงการทุ่มเทคัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงเวลาที่เหมาะสมของตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงบนความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้  พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผ่านกองทุนESG (กองทุนที่มีเครดิต เรตติ้งในด้าน Sustainability ระดับ4-5 ดาวจาก Morning star) มาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ธนาคารครองมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (AUM) กองทุน ESG อันดับ1 ของอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าจนสามารถส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคง