ทีเอ็มบีธนชาต คว้ารางวัล Best SME Bank in Thailand จาก The Digital Banker ตอกย้ำความเป็นผู้นำและพันธมิตรเพื่อลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี คว้ารางวัล Best SME Bank in Thailand จากเวที Global SME Banking Innovation Awards 2023 โดย The Digital Banker เว็บไซต์ด้านข่าวสาร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินการธนาคารระดับโลก

 

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมด้วยทีมผู้บริหาร มีความยินดีและภาคภูมิใจกับการได้รางวัลในครั้งนี้ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีทีบี เอสเอ็มอี มีความมุ่งมั่นในการออกผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงดิจิทัลโซลูชัน สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีให้เป็นไปอย่างราบรื่น และพร้อมสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ทีทีบี เอสเอ็มอี ได้ยึดถือพันธกิจที่มีต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นใน 3 ด้าน ด้านแรก คือ การสนับสนุนเงินทุนที่เพียงพอให้แก่เอสเอ็มอีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี สมาร์ทบิส หรือ สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี ซัพพลายเชน  ด้านที่สอง คือ การสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกรรมได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และต้นทุนต่ำ อาทิ บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์  บัตรเครดิตน้ำมัน ทีทีบี สำหรับธุรกรรมในประเทศ และ บัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงิน ทีทีบี สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ  สุดท้าย คือ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า หรือ พนักงาน ด้วยบริการจ่ายเงินเดือนและดูแลสวัสดิการพนักงาน ทีทีบี เพย์โรลพลัส เป็นต้น

ทีทีบี เอสเอ็มอี ยังได้มีการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ อย่าง ทีทีบี บิสสิเนสวัน (ttb business one) ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ที่ให้เอสเอ็มอีสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังมีการจัดสรรผู้ดูแลความสัมพันธ์ที่สามารถให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประจำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคารยังได้มีการจัดตั้งโครงการ finbiz by ttb ที่เน้นการให้ความรู้เสริมแกร่งกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วยองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้อย่างสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งที่เป็นลูกค้าและยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร

ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นพันธมิตร ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไว้วางใจ ให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จทั้งในวันนี้และอนาคตผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน และทีมงานมากประสบการณ์ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ดียิ่งขึ้น และเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

บทบรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.วิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี

2.ศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

3.สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี