ทิพยประกันภัย ร่วมกับ OR มอบความห่วงใยทุกการเดินทางให้ลูกค้า Café Amazon ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบความห่วงใยในการเดินทางตลอดเทศกาลสงกรานต์ ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ Café Amazon เพียงซื้อสินค้าทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 6 16 เมษายน 2566  สามารถ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุฟรี ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ ณ Café Amazon ที่ร่วมรายการ ระยะเวลา
ความคุ้มครอง
30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียน) โดยได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุด จำนวน 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)