กรุงศรี ออโต้ ตอกย้ำแบรนด์ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ในใจผู้บริโภค
คว้า 2 รางวัลจากการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของไทย

นายคงสิน คงคา (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และนายพรเทพ ถิรสุนทรากุล (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ, 10 เมษายน 2566 – “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) นำโดย นายคงสิน คงคา (ซ้ายสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “แบรนด์อันดับหนึ่งที่มีผู้บริโภคเชื่อถือมากที่สุดประจำปี 2566” ในหมวด “ธนาคารและบริการทางการเงิน” กลุ่ม ”สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ Brand Impact Award จากการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในประเทศไทย 2023 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy? โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้นำสินเชื่อยานยนต์เพื่อผู้ใช้รถที่เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับสูงสุดในตลาด ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ กรุงศรี ออโต้ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งในการได้รับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ต่อเนื่องอีกครั้งในปีนี้ ทั้งสองรางวัลถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการสื่อสารแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในภาคธุรกิจของประเทศไทย อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในหลายๆ ด้านของเรา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาด คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ แคมเปญการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดไปจนถึงภาพลักษณ์ขององค์กร โดยความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากทีมกรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศที่แข็งแกร่งที่มีความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้รถ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกแง่มุมที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้รถ ทั้งยังร่วมกันขยายระบบนิเวศธุรกิจด้านยานยนต์ (Auto Ecosystem) ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย ”
รางวัล Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นโดยนิตยสารแบรนด์เอจ เป็นงานสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งทำการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าและรับบริการ เช่น ภาพลักษณ์องค์กร พนักงานและตัวแทนจำหน่าย ราคาและการส่งเสริมการขาย โฆษณาและการสื่อสาร มายาวนานต่อเนื่องถึง 24 ปี และรางวัลพิเศษ Brand Impact Award มอบให้กับแบรนด์ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ที่มีแคมเปญการตลาดที่โดดเด่นและเป็นที่กล่าวถึงจากผู้บริโภค ตลอดจนได้รับความชื่นชมจนเกิดผลลัพธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม