กรุงเทพประกันภัย (ลาว) ภาคภูมิใจได้รับรางวัลวิสาหกิจที่ปฏิบัติตามพันธะส่วยสาอากรดีเด่น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด ได้รับรางวัลวิสาหกิจที่ปฏิบัติตามพันธะส่วยสาอากรดีเด่น จากพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้วิสาหกิจดีเด่น จัดโดยกระทรวงการเงิน โดยได้รับเกียรติจากนายสันติพาบ พมวิหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวกมลวัณณ์ เต็มไป ผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด จากการที่บริษัทฯ ดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการปฏิบัติอย่างโปร่งใสตามกฎระเบียบของภาครัฐมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566