อธิบดีกรมเด็กฯ ลงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และนางเธียรทอง ประสานพานิช เลขานุการกรม ดย. ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี เพื่อรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นในการดูแลเด็ก ซึ่งพบว่า

– เจ้าหน้าที่มีความกังวลและมีความเครียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกรมฯ ประสานขอความร่วมมือนักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิตเข้ามาประเมินและทำกิจกรรมเยียวยาสภาพจิตใจ
– เด็กมีความกังวล เมื่อถูกสอบถามจากเพื่อน ซึ่ง ทีม one home สระบุรี โดย นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ศึกษาธิการจังหวัด และนายอำเภอพระพุทธบาท จะสร้างความเข้าใจกับโรงเรียน 7 แห่ง
อธิบดี ดย. ได้พบปะและให้กำลังใจเด็ก ในกิจกรรมนันทนาการ และตรวจเยี่ยมอาคารที่พักของเด็กเพื่อเตรียมปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และพร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

ติดตามข่าวสารได้ที่
https://www.dcy.go.th/content/1636517943161/1685534024842

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kFcBvYcZvpGPFfgU5ftDK4dz69t8bXSwun5MRaYgTzLV5GLN1YnMDWDeinVyJnvel&id=100064992184478&mibextid=Nif5oz