พม. กล่าวถึง “KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN TOP ค้ามนุษย์

วันนี้ (2 มิ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ด่านกระทรวงเกษตรเพื่อสังคมและที่นี่เป็นที่อนุญาต (พลิก พม.) เป็นประธานเปิดงาน “KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้หัวข้อ TOGETHER WE CAN TOP ค้าคนกลับมาทบทวนในบันทึกการประชุมกระทรวงพ ม. อาสาสมัครมีหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรภาคสังคมระหว่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองและออกคำสั่งทางการค้าของมนุษย์ มีหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือข่ายทั่วประเทศมาที่นี่ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและให้ทุกคนที่นี่และทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุกูล อย่าลืม “การค้ามนุษย์” เป็นการละเมิดข้ามชาติที่หละหลวมอย่างที่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายต่อบุคคล เศษฐกิจ และอย่าลืมว่าคุณจะต้องทำให้การค้าขายกับมนุษย์เปลี่ยนรูปแบบไปยังช่องทางต่างๆ ผ่านออนไลน์ ยกตัวอย่างกลุ่มผู้หญิงค้าขายประเวณีการหลอกล่อผู้หญิงผู้ชายและเพื่อผลิต นอกจากนั้น อนาจาร์จำได้ว่ามีการโฆษณาจัดหางานเพื่อต้องการให้คนไทยได้ยกตัวอย่างเช่นในปี 2565 มีคดีการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ถึง 182 คดีต่างๆ เมื่อมาถึง มัดจำแล้ว 71 คดีการค้ามนุษย์ทั้งหมด 253 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 107 คดีที่ลืมไปแล้ว 70.09 คดีการค้ามนุษย์ทั้งหมด 188 คดีที่เหลือทั้งหมดจึงมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป และต่อเนื่องที่จะลงวันที่โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในวันที่ 5 มิถุนายนของวันที่จะได้รับการรณรงค์ต่อต้านการค้าที่มนุษย์จะได้รับ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดงาน KICK OFF วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้ำ คน เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และประชาชน เป็นเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยที่เข้มแข็งต่อไป

ทรัพยากรที่บันทึกไว้ พบกับคู่แข่ง 1) ดาว์นดาว์นการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งจะช่วยได้นั้นก็คือ มิสซิสมาคอส จามิบง นักวิเคราะห์ประวัติความเป็นมา 2) ตรวจสอบคาราวานรถตุ๊กตุ๊กการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 3 ) การสิ่งที่จำได้ว่า “สื่อออนไลน์กับผู้ค้ามนุษย์” 4) การแสดงคอนเสิร์ตมินิจากศิลปิน และ 5) การร้องขอฟอร์มูล่าวันที่ไม่ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายจำนวน 14 บูธ

#ช่วย24ชั่วโมง #ปอม24ชม #ข่าวปอม