พม.หารือเครือข่ายเตรียมตั้ง ” สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ” เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ล็อกกระทรวงออกจากสังคมและขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด (ย้อนกลับ พม.) อย่าลืมติดตามตนพร้อมนางอภิญญา ชมภูมาศ อย่าลืมขอให้กิจการได้ร่วมประชุมหารือกับ จากนั้นยูนิฟอร์มยูนิเซฟประเทศไทยและเครือข่ายองค์กรส่วนบุคคลด้านเด็กจำนวน 12 เครือข่ายเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กทั่วประเทศเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในภาพรวม ยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็ก ซึ่งจะทำให้นายมีสิทธิคุมขังโดยอนุโลมจากผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับการคุ้มครองจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ดังนี้ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

นายอนุกูลกล่าวเพิ่มเติมว่าจะต้องได้รับความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กรายของการทบทวนทบทวนมาตรฐานการดูแลเด็กของบ้านพักเด็กและครอบครัวและสถานรองรับเด็กทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางในการกำหนดเป้าหมายในการลดจำนวนเด็กและป้องกันเด็กไม่ให้รับสิ่งเหล่านี้โดยไม่จำเป็น และขอให้จัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) เพื่อประเมินในคืนครอบครัว ทำให้ลดระยะเวลาที่จะเป็นที่รองรับของลูก

นอกจากนี้ควรได้รับการกระตุ้นผู้นำและเกณฑ์ความรับผิดชอบของเด็กจังหวัดและกทม. โดยคณะทำงานด้านการคุ้มครองเด็กทุกคนและอย่าลืมทำตามคำแนะนำจากการประชุมครั้งนี้ และอย่าลืมที่จะให้ทุกคนทำแผนปฏิบัติการ ยกระดับมาตรฐานรองรับเด็กทั่วประเทศต่อไป

#ช่วย24ชั่วโมง #ปอม24ชม #ข่าวปอม