กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมจัดกิจกรรมออกบูธงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และพนักงานจากกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิดในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต โดยภายในงานกองทุนประกันมีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าวทราบถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ รวมถึงยังมีการออกบูธจากบริษัทประกันชีวิตชั้นนำกว่า 18 บริษัท และกิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมายซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก