ธ.ก.ส. ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 พร้อมร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในการนำขบวนแห่เทียนพรรษากว่า 100 ขบวน เพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้มาสัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับวัดไชยมงคลและวัดผาสุการามในการจัดทำเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี