กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) จัดโครงการ เสวนา เรื่อง“ไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” จังหวัดสุราษฎ์ธานี ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 จังหวัดสุราษฎ์ธานี

โดยการจัดโครงการเสวนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยื่นคำทวงหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และความเคลื่อนไหว ขั้นตอนในการพิจารณาคำทวงหนี้ที่ยื่นต่อกองทุนประกันวินาศภัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันวินาศภัย ในสายตาประชาชน รวมไปถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “กองทุนประกันวินาศภัยไขข้อข้องใจ กองทุนประกันวินาศภัย พบ เจ้าหนี้” โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี) โดยมีนางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 จังหวัดสุราษฎ์ธานี เพื่อตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยและเจ้าหนี้ที่เกิดจากกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ร่วมไปถึงมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกต่าง ๆ มากมายภายในงาน