ก้าวสู่การเป็นหนึ่ง ในการยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
ในงาน เสวนา “แลกเปลี่ยนมุมมอง การยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” ผ่านการ เสวนารูปแบบออนไลน์ งานนี้เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

DTI ร่วมกับ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมด้วย EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมป้องกันประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมรับฟังการยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
ภายใต้หัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ในปี 2023”

💁🏻‍♀️ผู้เข้าร่วมเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
(sparkle)พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(sparkle)พลตรี ทรงวิทย์ วายุเหือด เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(sparkle)ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการกำกับดูแลสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี EEC
(sparkle)คุณ กานต์ กุลหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

📍วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
⏰เวลา 10.00 – 11.30 น. เป็นต้นไป

🔎สามารถรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทาง
🔵 Facebook : DTITHAILAND
🔴 Youtube : @DTITHAILAND