สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดงานฉลองครบรอบ 46 ปี โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพิธีมอบรางวัล บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาทุน ประจำปี 2566 เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง Function Six โรงแรม Siam@Siam Design Hotel Bangkok