เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ MEA ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งไฟประดับงดงามสว่างไสวต้อนรับปีใหม่นับล้านดวง ณ ถนนราชดำเนิน MEA พร้อมตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกสบาย ตามวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร การติดตั้งตกแต่งไฟประดับจำนวนกว่า 2.4 ล้านดวง และไฟเส้นรวมความยาวกว่า 34 กิโลเมตร

   

ในโอกาสเตรียมเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ 2567 นี้ ประกอบด้วย สถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วังสระปทุม พระที่นั่งอนันตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า กระทรวงมหาดไทย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ทำเนียบองคมนตรี อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย และการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

ทั้งนี้ สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศความงดงามสว่างไสวของไฟประดับนี้ สามารถมาเที่ยวชมเก็บภาพบรรยากาศได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 เวลา 18.00 -24.00 น. (วันขึ้นปีใหม่ เปิดถึง 06.00 น.)

 

 

#ไฟประดับ #ปีใหม่2567
#ถนนราชดำเนิน
#กระทรวงมหาดไทย
#MEA#การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร