กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รวมจำนวน 98,088 ชิ้น มูลค่าทั้งสิ้น 2,124,168 บาท โดย Ms. Annemarieke de Haan ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และนายธนเศรษฐ์ พานิช ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ เพื่อให้ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. นำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับบริจาคผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ได้แก่ ครีมอาบน้ำ น้ำยาซักผ้า โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องปรุงรส

 

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ นอกจากมีความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากอุทกภัยทั่วประเทศแล้ว ยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ การพัฒนาอาชีพให้กับแม่วัยรุ่น (Teen Mom) เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Enterpreneur) การจัดของขวัญปีใหม่สำหรับแม่วัยรุ่น (Teen Mom) และการสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เป็นต้น

 

Ms. Annemarieke de Haan กล่าวว่า ด้วย สถานการณ์ฝนตกอย่างต่อจากพายุไต้ฝุ่น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ 28 จังหวัด มีผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า 300,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ เคียงคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จึงขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจ “ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม” ร่วมกับกระทรวง พม. ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์คนอร์ คอมฟอร์ท และลักซ์ รวมจำนวน 98,088 ชิ้น มูลค่าทั้งสิ้น 2,124,168 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศ