“พาณิชย์-DITP”ชวนผู้ประกอบการสมัครร่วมงาน Top Thai Brands Hainan 2023

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจบุกเจาะตลาดเมืองไห่โข่ว มณฑลไห่หนาน ของจีน สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Hainan 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-16 เมษายน 2566 เพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองของจีน เปิดยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 ราย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพ โดยล่าสุดกรมฯ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Hainan 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Hainan International Convention and Exhibition Center เมืองไห่โข่ว มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาการค้าและจัดจำหน่ายสินค้านำไปจัดแสดง
สำหรับการจัดงาน Top Thai Brands Hainan 2023 ในครั้งนี้ กำหนดจัดคูหาแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ สัดส่วน 40% สินค้าสุขภาพและความงาม สัดส่วน 40% และธุรกิจบริการ ด้านสุขภาพความงาม สัดส่วน 20% โดยจะรับผู้ประกอบการรวม 20 ราย

นายภูสิต กล่าวว่า ในการเข้าร่วมงาน กรมฯ จะรับผิดชอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่และคูหามาตรฐาน ค่าจัดนัดหมายเจรจาธุรกิจ และค่าสาธารณูปโภค โดยผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียม/ภาษี ค่าตรวจลงตรา (Visa) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
“กรมฯขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้วยตนเอง เมืองไห่โข่ว มณฑลไห่หนาน ของจีน พิจารณาสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ของกรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 โทร 02-507-8230”นายภูสิตกล่าว


สำหรับรายละเอียดการรับสมัคร ให้สมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ทางเดียวเท่านั้น โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร และศึกษารายละเอียด ได้ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th >> 1.เลือกงานแสดงสินค้า Top Thai Brands/Thailand Week ที่ต้องการสมัคร >> 2.ไปที่เอกสารประกอบกิจกรรม เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลงาน >> 3.ดาวโหลดเอกสารการสมัคร ได้แก่ Company profile (แบบฟอร์มในระบบ) >> 4.คลิกที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสมัครเข้าร่วมงานฯ >> 5.Login เข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ >> 6.Upload เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในระบบ
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169