พาณิชย์-DITP เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่
ผ่านโครงการ Upskill & Reskill”

15 กุมภาพันธ์ 2566 : นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ Upskill & Reskill ได้ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ องค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อต่อยอดโอกาสทางการค้าไปยังเวทีการค้าสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 3.1 ล้านราย ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) จึงได้จัดโครงการ Upskill & Reskill ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อ UpSkill ความรู้เดิม และ ReSkill เสริมทักษะใหม่ให้กับผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับการเสริมองค์ความรู้ในการสร้างโอกาสทางการค้าจาก Megatrends การค้าที่สำคัญของโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมรับมือและก้าวเข้าสู่โลกในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่อย่างเข้มแข็ง ผ่านหลักสูตรที่อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎีด้านเทรนด์การค้าที่สำคัญของโลก อาทิ ทั้งหลักสูตร Green Marketing หลักสูตร Food Technology และหลักสูตรยกระดับการเจรจาธุรกิจออนไลน์สู่ตลาดสากล รวมไปถึงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้ประกอบการทดลองลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำ Workshop อาทิ หลักสูตร Video Content Creator และหลักสูตร No-Code & Low-Code Platform

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ความรู้ที่ทันสมัยจากโครงการ Upskill & Reskill แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน NEA ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th / Facebook : nea.ditp / สายด่วนโทร 1169 กด 1 กด 1
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169