พม. โดย สค. จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ความรู้ด้านการออม รวมถึง ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเป็นแนวทางการสร้างรายได้จากฐาน กิจกรรม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีแบรนด์ พม.พิษณุโลก

วันที่ 18 -19 ก.พ. 2566 ณ บ้านสวนดินทอง และ ตลาด 120 ปี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข” โดยมีพิธีมงคลสมรส ตามแบบประเพณีไทยสมัยต้นรัชกาลที่ 9  ให้กับกลุ่มคู่รักชายหญิง และคู่รักไม่จำกัดเพศ  ตลอดจนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในครัวเรือนที่ประสบปัญหา หรือ มีข้อจำกัดด้านรายได้น้อย ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Walk Rally ให้ความรู้ด้านสัมพันธภาพครอบครัว ความรู้ด้านการออม ไปตามสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนพิษณุโลก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) วัดนางพญา และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   โดยการเดินทางด้วยรถตุ๊ก ๆ  ซึ่งสัญลักษณ์ของ จ.พิษณุโลก การให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเป็นแนวทางการสร้างรายได้จากฐาน กิจกรรม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีแบรนด์ พม.พิษณุโลก   “PBHs Phitsanulok Best of Handicraft & Handyman”  พร้อมได้จัดกิจกรรมร่วมงานการจำหน่ายอาหารและสินค้าชุมชนตลาด 120 ปี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตลอดทั้งส่งเสริมความมั่นคง จากวิทยากรที่มีความรู้ด้านครอบครัว  ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาแล้ว โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางศิริกานต์ ชาวห้วยหมาก ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารกระทรวง และประชาชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/dwf_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/
TikTok : https://www.tiktok.com/@dwf_tiktok?_t=8Zl3GRosGXq&_r=1
#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค