กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลบูธสวยงาม 3 ปีซ้อน จากงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลบูธสวยงาม 3 ปีซ้อน จากงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2023 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (คนซ้ายสุด) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลบูธสวยงาม ขนาดพื้นที่...