BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด

BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” จัดเต็มความรู้ และได้ช้อป ชิม ชมผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชน สุดตระการตา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO...