โค้งสุดท้าย !! งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลวมดวงใจ ด้วยพระบารมี ปี 2566 ผ่านไป 6 วัน เงินสะพัด กว่า 431 ล้านบาท เหลืออีก 3 วัน เชิญชวนพี่น้องประชาชน มาช่วยกันกระจายรายได้สู่ชุมชน มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย

โค้งสุดท้าย !! งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลวมดวงใจ ด้วยพระบารมี ปี 2566 ผ่านไป 6 วัน เงินสะพัด กว่า 431 ล้านบาท เหลืออีก 3 วัน เชิญชวนพี่น้องประชาชน มาช่วยกันกระจายรายได้สู่ชุมชน มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย

โค้งสุดท้าย !! งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลวมดวงใจ ด้วยพระบารมี ปี 2566 ผ่านไป 6 วัน เงินสะพัด กว่า 431 ล้านบาท เหลืออีก 3 วัน เชิญชวนพี่น้องประชาชน มาช่วยกันกระจายรายได้สู่ชุมชน มอบความสุขจากภูมิปัญญา ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2566...