กรุงศรี จับมือ โกลบอลเฮ้าส์ เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านบริการ Krungsri Make a Pay   

กรุงศรี จับมือ โกลบอลเฮ้าส์ เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านบริการ Krungsri Make a Pay  

กรุงเทพฯ (10 ตุลาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ต่อยอดความร่วมมือกับ โกลบอลเฮ้าส์ ขยายช่องทางการชำระเงินแก่ลูกค้าด้วย Krungsri Make a Pay โซลูชันบริการชำระเงินแบบใหม่ ทางเลือกในการรับชำระเงินจากคู่ค้าและลูกค้ารายย่อย...
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลต่อเนื่อง เปิดตัวเพิ่มเติม  “Smart Self Service Portal” แพลตฟอร์มใหม่บนจุดเด่นเดิม คือ ง่าย สะดวก รวดเร็ว  ลูกค้าทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บริการแบบครบวงจร

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลต่อเนื่อง เปิดตัวเพิ่มเติม “Smart Self Service Portal” แพลตฟอร์มใหม่บนจุดเด่นเดิม คือ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บริการแบบครบวงจร

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลต่อเนื่อง เปิดตัวเพิ่มเติม “Smart Self Service Portal” แพลตฟอร์มใหม่บนจุดเด่นเดิม คือ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บริการแบบครบวงจร   อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เดินหน้าต่อเนื่องกลยุทธ์ 3S (Triple...