คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี

คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี พร้อมนำเทคโนโลยีไฮไทคบริการประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ...