พม.ตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข จังหวัดตรัง มอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร” ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา

พม.ตรัง ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข จังหวัดตรัง มอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร” ผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์พัฒนาสังคมและความสามารถในการดูแลจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร” คุณประโยชน์ด้านจิตอาสาส่งนายธนบูรณ์ ศรีประสิทธิ์ ศูนย์เยาวชนจิตอาสานำเสนอนำสุข...